Wat is NLP

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch-Programmeren is de studie van succesvol gedrag, ontwikkeld door grondleggers Dr. Richard Bandler en John Grinder. NLP leert ons dat succes in communicatie, zowel met jezelf, met anderen of met je omgeving vooral afhankelijk is van HOE (vorm) je communiceert eerder dan van WAT (inhoud) je communiceert.

Neuro: We nemen de wereld waar via onze 5 zintuigen: horen, zien, voelen, proeven & ruiken. Alles wat we meemaken in ons leven wordt opgeslagen in ons geheugen en beïnvloedt de ontwikkeling van ons eigen “IK”. De zintuiglijke informatie wordt gezeefd, geordend en gecodeerd. De overgebleven informatie vormt een soort film die zich voortdurend in onze hersenen afspeelt.
Linguïstisch: Aan deze film geven wij betekenis en hechten wij waarde, dit uiten we door middel van taal. Dit doen we verbaal maar vooral ook non-verbaal. Via onze taal, intonatie en lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarnemingen geven.
Programmeren: Op het moment dat we betekenis hebben gegeven aan deze film, wordt er meteen een programma geopend in onze hersenen die ervoor zorgt dat we in een bepaalde gemoedstoestand terechtkomen. De herinneringen aan onze ervaringen, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen dus ons gedrag in het heden. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. Ons gedrag bestaat uit onbewuste, automatische programma's en aangeleerde patronen. Door hiervan bewust te worden kan je andere programma's aanleren en zo andere resultaten neerzetten.

Iedereen heeft zijn eigen waarheid

Iedereen heeft zijn eigen waarheid

NLP doet ons beseffen dat iedereen een eigen kijk heeft op de werkelijkheid. Dit model van de wereld wordt gevormd door jouw ervaringen, door jouw waarden en normen en dat is voor iedereen verschillend. Deze bewustwording leert ons gedachten, gevoelens en gedragingen van onszelf en anderen begrijpen. Door dit inzicht komen we tot verandering. Het fundament is daarbij dat jijzelf de kracht in jou hebt tot veranderen, ik loop alleen een eindje met je mee en wijs te af en toe de weg.

NLP geeft antwoord op de vraag HOE je dingen anders kan doen. Zo wordt het mogelijk een leven op te bouwen dat liefdevol en betekenisvol is, en in die zin succesvol.

Want als je altijd doet wat je altijd al deed, dan zal je ook altijd krijgen wat je altijd al kreeg.
Het is maar door iets anders te proberen dat je iets anders kan krijgen.

Het gebruik van NLP als veranderingsmodel heeft als resultaat dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Ik begeleid je bij dit bewustwordingsproces zodat je  erin slaagt zelf veranderingen door te voeren.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is een positieve manier om mensen met zichzelf en anderen te leren omgaan waardoor ze op korte termijn het beste in zichzelf en de ander ontdekken. Er bestaat immers geen falen enkel feedback!

Je leert LEVEN in plaats van te OVERLEVEN.
Want zeg nu zelf, als je kan kiezen, kies je dan voor GELUK of kies je voor GELIJK?

Wat is contextuele therapie

De stap naar begeleiding hoeft niet groot te zijn