Wat is contextuele therapie

Om de beperkende overtuigingen uit het verleden te begrijpen baseer ik mij op de Contextuele therapie die werd ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en psychotherapeut Iván Böszörményi-Nagy (1920 - 2007). Hij beschouwde de mens als relationeel wezen die vooral betekenis krijgt door de relatie met de ander. Ons doen en laten wordt vooral beïnvloed door deze verbondenheid met ons eigen gezin van herkomst. (On)rechtvaardige balansen van geven en ontvangen tussen verschillende (gezins)leden bepalen bewust en onbewust ons gedrag.

zonen en dochters.JPG

Vanuit de contextuele therapie sta ik stil bij de invloed van ieders gezin van herkomst. Jouw relatie kan bijvoorbeeld onder druk komen te staan door het verschil in cultuur tussen jouw gezin van herkomst en dat van je partner. Hoe kijken zij bijvoorbeeld naar belangrijke thema’s zoals opvoeding en hoeveel verschillend is dit? Deze botsende waarden en normen kunnen tot conflicten leiden binnen je partnerrelatie. Je hebt het gevoel steeds te moeten (toe)geven en weinig van je partneren zijn familie te ontvangen. Je kan zelfs op een bepaald moment (het gevoel hebben te) moeten kiezen tussen jouw familie of je partner. Je voelt je onvrij in je relaties.

Deze bloedband is vaak zo sterk dat hij onzichtbaar toch invloed blijft hebben. Het verklaart de verscheurdheid waarin kinderen in echtscheiding zich vaak bevinden. Alser geen ruimte meer is voor de afwezige ouder in het huis waar het kind woont dan hebben ze vaak het gevoel te moeten kiezen tussen hun mama ofhun papa. Maar eigenlijk kunnen ze dit niet en willen ze dit niet, ze voelen zich onvrij in hun relaties.

Beweging brengen in deze balansen (over generaties heen) zorgt voor vrijheid in je relaties en met jezelf. De problemen die op je pad komen en de levensvragen die je bezig houden zijn onlosmakelijk verbonden met jouw context. We onderzoeken jouw gezin van herkomst aan de hand van het genogram. Samen kijken we van op afstand naar situaties met opstellingen van poppetjes en andere creatieve materialen. Deze laatste helpt ons om ook vanuit de positie van andere betrokkenen naar de situatie te kijken. Via deze meerzijdig partijdige houding geef ik op die manier iedereen (ook de afwezige) een stem.

Deze benadering vertrekt van uit het verleden om tot actie te komen in het heden. Met respect voor de betrouwbaarheid van bestaande en nieuwe relaties.

Ik volg supervisie, intervisie en regelmatig bijscholingen om een kwaliteitsvolle begeleiding te blijven garanderen. Ik ben erkend door de beroepsvereniging BVRGS (Belgische vereniging voor relatie-en gezinstherapie en systeemcounseling) als systemisch counselor.

Wat is LIVE THE CONNECTION

Wat is NLP